Senast publicerat 06-06-2021 17:13

Punkt i protokollet PR 71/2021 rd Plenum Fredag 4.6.2021 kl. 13.00—13.14

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2021.