Punkt i protokollet
PR
72
2015 rd
Plenum
Fredag 27.11.2015 kl. 13.00—13.30
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 1.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2015. 
Senast publicerat 20.5.2016 13:20