Punkt i protokollet
PR
72
2015 rd
Plenum
Fredag 27.11.2015 kl. 13.00—13.30
9
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 1.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2015. 
Senast publicerat 20-05-2016 13:20