Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 72/2015 rd Plenum Fredag 27.11.2015 kl. 13.00—13.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 45/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 1.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2015.