Punkt i protokollet
PR
72
2016 rd
Plenum
Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 8/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.6.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 kap. 1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
1 kap. 5 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
3 kap. 8 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 58 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Jari Myllykoskis /vänst anmälan att han avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
4 kap. 5 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 kap. 2 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej". Omröstningsresultat: 98 ja, 58 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Erkki Tuomiojas /sd anmälan att han avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
6 kap. 2 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
7 kap. 2 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 58 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 kap. 1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
18 kap. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att kapitlet stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
21 kap. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att kapitlet stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
23 kap. 6 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 7 
8 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 12 
15 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eva Biaudet har understödd av Johanna Ojala-Niemelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Eva Biaudets förslag "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 59 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—57 i proposition RP 7/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 21-06-2016 15:10