Punkt i protokollet
PR
72
2018 rd
Plenum
Måndag 25.6.2018 kl. 12.08—20.22
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 9/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.15
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys merkitsee sitä, että arvonlisäverolakiin tehdään rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan direktiivin edellyttämät muutokset. Niiden on määrä tulla voiman ensi vuoden alusta. 
Muutosten tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyä, kun toisen jäsenvaltion kuluttajille myydään sähköisiä palveluja tai unionin alueelle sijoittumaton yritys myy sähköisiä palveluja jäsenvaltioiden kuluttajille. Tällä hetkellä verkkokauppiaiden, joiden kotipaikka on EU-alueella, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi EU:n kaikissa jäsenvaltioissa, jonne ne myyvät tuotteitaan, jos myynnin määrä ylittää kyseisen valtion asettaman alarajan. Jatkossa suomalainen yritys voi halutessaan soveltaa Suomen arvonlisäverosäännöksiä, jos myynti on enintään 10 000 euroa. Muutos on perusteltu helpotus hyvin pienille yrityksille. 
20.16
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tämä on siinä mielessä äärimmäisen tärkeä tämmöinen, voisiko sanoa, byrokratian purkaminen, koska meillähän on paljon esimerkiksi hyvin pieniä vaikkapa lastenvaatteita myyviä yrityksiä. Voi olla, että perheenäiti tekee siellä sitä iltapuhdetöinään ja huomaa, että kaveritkin ovat kiinnostuneet näistä hyvistä tuotteista, ja ehkä haluaa sitten pistää nettikaupan pystyyn. Tosiaankin se, että tämän kautta on mahdollista keskittyä myymään näitä tuotteita ainoastaan yhdellä rekisteröitymisellä, yhdessä ainoassa sijoittautumisvaltiossa, on varmasti tällaista byrokratian karsimista, ja uskon, että tämä auttaa erityisesti juuri näitä alle 10 000 euron kalenterivuosimyyntiin jääviä yrityksiä. Täytyy todeta, että tämä on hyvää kehitystä oikeaan suuntaan. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 82/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 6.8.2018 14:39