Punkt i protokollet
PR
72
2019 rd
Plenum
Torsdag 28.11.2019 kl. 16.00—19.07
3
Jutta Urpilainens begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
Begäran om befrielse
BEF 14/2019 rd
Enda behandling
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Jutta Urpilainen har i ett brev till riksdagen 27.11.2019 begärt om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 1.12.2019 eftersom hon blivit vald till medlem av Europeiska kommissionen. 
Talmanskonferensen förordar begäran. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Riksdagen beviljade Jutta Urpilainen befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 1.12.2019. 
Senast publicerat 29-11-2019 10:24