Punkt i protokollet
PR
72
2020 rd
Plenum
Onsdag 13.5.2020 kl. 14.01
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13-05-2020 16:30