Senast publicerat 08-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59

4.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 28/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Kosonen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd.