Senast publicerat 08-06-2021 15:55

Punkt i protokollet PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

Regeringens propositionRP 64/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 64/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.