Senast publicerat 04-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 73/2015 rd Plenum Tisdag 1.12.2015 kl. 13.59—17.09

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 79/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 30 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 2.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2015.