Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 59/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.