Punkt i protokollet
PR
73
2016 rd
Plenum
Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 19 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.39
Ben
Zyskowicz
kok
Arvoisa herra puhemies! Nyt hyväksyttävä tupakkalaki on askel eteenpäin kohti savutonta Suomea. Varsinkin parveketupakoinnin rajoittamisessa otetaan reipas askel eteenpäin. Suomi on ollut edelläkävijä ja etulinjassa tupakkapolitiikassa, ja on tärkeätä, että jatkamme uudistuksia tällä saralla ja pyrimme jatkossakin pysymään maailman kärkijoukossa. Haluankin tässä antaa lyhyen listan sosiaali- ja terveysministeriölle, mitä uudistuksia pitäisi ryhtyä seuraavaksi ainakin valmistelemaan. 
Ensinnäkin, nyt tuleva parveketupakoinnin rajoittamissäädös on hyvin byrokraattinen. Kun yhtiökokous taloyhtiössä on päättänyt tätä hakea, kunnan on se määrättävä, jos savu voi kulkeutua toiselle parvekkeelle tai asuntoon. Tämä kunnan rooli tässä on aivan turha. Odotan esitystä, että taloyhtiö päättää siitä, tupakoidaanko sen parvekkeilla vai ei. 
Toiseksi, edistyneimmissä maissa on otettu käyttöön brändittömiä savukeaskeja, ja tätä odotan myös Suomessa. Kun tiedämme, että juuri nuoret aloittavat tupakoinnin, niin uskon, että brändeillä on houkuttavuudessa oma merkityksensä ja kun siirryttäisiin täysin merkittömiin eli brändittömiin askeihin, niin päästäisiin eteenpäin. 
Kolmanneksi, odotan, että uusia tupakkavapaita vyöhykkeitä säädettäisiin meidän tupakoimattomien iloksi. 
Kaiken kaikkiaan totean, että yleensä kun on otettu edistysaskeleita, vaikkapa kielletty tupakointi työpaikoilla tai ravintoloissa tai muualla, niin aina näitä on arvosteltu ja kauhisteltu seurauksia ja jälkeenpäin on melkein yksituumaisesti todettu, että nämä ovat olleet järkeviä uudistuksia. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 15/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31-10-2016 09:46