Punkt i protokollet
PR
73
2016 rd
Plenum
Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 och 10 i proposition RP 46/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 11 i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 9 i proposition RP 46/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.6.2016 09:54