Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 70/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—24 i proposition RP 70/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.