Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

Regeringens propositionRP 100/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.