Senast publicerat 04-06-2021 20:28

Punkt i protokollet PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 86/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.