Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
Regeringens proposition
RP 59/2017 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 59/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 20-06-2017 19:22