Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen
Regeringens proposition
RP 56/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 
Senast publicerat 20-06-2017 20:24