Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 39/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 
Senast publicerat 20-06-2017 20:22