Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 50/2017 rd
Åtgärdsmotion
AM 3/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 
Senast publicerat 20-06-2017 20:24