Punkt i protokollet
PR
73
2019 rd
Plenum
Fredag 29.11.2019 kl. 13.01—13.28
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 10 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2019 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 53/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-11-2019 14:24