Senast publicerat 06-06-2021 00:07

Punkt i protokollet PR 73/2019 rd Plenum Fredag 29.11.2019 kl. 13.01—13.28

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster

Regeringens propositionRP 53/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2019 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2019 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 53/2019 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.