Senast publicerat 09-06-2021 20:46

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00—20.17

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.