Senast publicerat 09-06-2021 17:34

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 13.45

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-381177
Förslag till uttalande 9.6.2021
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.6.2021. 

Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Mikko Lundén framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokoll 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 24 nej; 143 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.