Senast publicerat 09-06-2021 20:10

Punkt i protokollet PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 13.45

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—5 i proposition RP 71/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.