Senast publicerat 15-06-2022 19:12

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Regeringens propositionRP 36/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.6.2022. 

Under debatten har Veikko Vallin understödd av Mari Rantanen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 41 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.