Senast publicerat 01-06-2021 08:40

Punkt i protokollet PR 74/2015 rd Plenum Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59—20.20

18.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 3.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015.