Punkt i protokollet
PR
74
2015 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59—20.20
18
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 18 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 3.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Senast publicerat 8.6.2016 14:20