Punkt i protokollet
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03
2
Carl Haglunds begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
Begäran om befrielse
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Carl Haglund har i ett brev till riksdagen daterat 20.6.2016 begärt om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 30.7.2016 för att övergå till vice verkställande direktör för Sunshine Kaidi New Energy Group. Talmanskonferensen förordar begäran. 
Ingen debatt. 
Riksdagen beviljade Carl Haglund befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 30.7.2016. 
Senast publicerat 22.6.2016 16:24