Punkt i protokollet
PR
74
2017 rd
Plenum
Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59
10
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
Statsrådets redogörelse
SRR 4/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017. 
Senast publicerat 22-06-2017 10:42