Punkt i protokollet
PR
74
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.6.2018 kl. 13.59
3
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 66/2018 rd
Val
Riksdagen valde Hanna-Leena Mattila till medlem i lagutskottet. 
Senast publicerat 26-06-2018 15:30