Punkt i protokollet
PR
74
2019 rd
Plenum
Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37
32
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 
Senast publicerat 03-12-2019 16:30