Senast publicerat 06-06-2021 00:04

Punkt i protokollet PR 74/2019 rd Plenum Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.