Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 74/2020 rd Plenum Tisdag 19.5.2020 kl. 14.00—17.29

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 62/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2020 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
17.26 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Viime viikolla olikin vähän mielenkiintoisempi tilanne edessä, koska olimme tehneet kansallista lainsäädäntöä juuri sillä ajatuksella, että pystymme näitä riskiryhmiä suojelemaan ja sitä kautta huolehtimaan siitä, että heidän ei tarvitse lääkärintodistuksia lähteä ajokortin uusimiseksi tänä korona-aikana erikseen hakemaan, mutta samanaikaisesti tehtiin vastaavia toimenpiteitä EU-tasolla, jolloinka valiokuntakäsittelyssä todettiin, että tässä voisi tulla ristiriitaa tämän EU-tasolta tulevan asetuksen ja toisaalta kansallisesti säädettävän lainsäädännön kohdalla. Siksi poikkeuksellisesti aika paljon tästä esityksestä jouduttiin karsimaan valiokunnassa, ja monta pykälää laitettiin sen takia hylkyyn, että siellä sitten asetuksella yksinkertaisesti määrätään, voisiko sanoa, vielä löyhemmin elikkä niin, että automaattisesti ajokorttien voimassaoloajat jatkuvat nyt tämän kriisiajan aikana. Sen tähden tässä tilanteessa voisi sanoa, että tämä laajemman näkökulman tähän asiaan ottanut, tai löysemmän näkökulman asiaan ottanut, EU-asetus meni tämän kansallisen lainsäädännön yli. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 2—6 i proposition RP 62/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 i proposition RP 62/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.