Senast publicerat 10-06-2021 20:10

Punkt i protokollet PR 74/2021 rd Plenum Torsdag 10.6.2021 kl. 16.00—19.43

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 48/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.