Senast publicerat 17-06-2022 07:57

Punkt i protokollet PR 74/2022 rd Plenum Torsdag 16.6.2022 kl. 16.01—19.54

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2022.