Senast publicerat 17-06-2022 07:54

Punkt i protokollet PR 74/2022 rd Plenum Torsdag 16.6.2022 kl. 16.01—19.54

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.