Punkt i protokollet
PR
75
2017 rd
Plenum
Torsdag 22.6.2017 kl. 10.02—10.19
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 39/2017 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 7/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
37 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 61 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
40 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 66 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
44 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 61 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
45 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 61 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
51 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 61 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
71 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 62 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
72 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 62 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
74 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 66 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
79 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 61 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
118 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 66 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
124 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 61 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
126 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
32 a § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 92 ja, 79 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
32 g § 
Andre vice talman Arto Satonen
Jukka Gustafsson har understödd Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 64 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—27 i proposition RP 39/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 27-05-2020 14:12