Punkt i protokollet
PR
75
2017 rd
Plenum
Torsdag 22.6.2017 kl. 10.02—10.19
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombud för obligationsinnehavare och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 48/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.6.2017. 
Senast publicerat 22-06-2017 10:58