Punkt i protokollet
PR
75
2019 rd
Plenum
Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 14 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 4/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
22.12
Jaana
Pelkonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Lyhyesti ja ytimekkäästi: Me olemme Suomessa tottuneet siihen ajatukseen, että ruoka on puhdasta ja tiedämme, mistä se tulee. On tärkeää, että myös elintarvikealalla kiinnitetään huomiota harmaaseen talouteen, sillä hinnan harmaasta taloudesta maksavat viime kädessä rehelliset yrittäjät sekä kuluttajat, tuotantoeläinten hyvinvoinnista puhumattakaan. Elintarvikealan toimijan luotettavuuden pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta näin ei kuitenkaan valitettavasti ole.  
Maa‑ ja metsätalousvaliokunta ehdottaa mietinnössään muun muassa, että ”toimijaa ei pidettäisi luotettavana, jos hän on kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana elinkeinotoiminnassaan toistuvasti osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta elintarviketurvallisuuden varmistamista tai kuluttajien turvallisuutta kohtaan”. Kolme vuotta on hyvin pitkä aika, ja jos puhutaan tuotantoeläimistä, se on pahimmillaan kolme vuotta kidutusta. Toivoisin, että tätä ruoka-alan harmaata taloutta tarkasteltaisiin erityisen jämeästi. Puhdas ruoka on meille suomalaisille pyhä asia, ja myös sen eettinen puhtaus pitää varmistaa. — Kiitos. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 36/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10-01-2020 15:15