Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 75/2019 rd Plenum Onsdag 4.12.2019 kl. 14.00—22.45

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens propositionRP 55/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019.