Senast publicerat 11-06-2021 13:28

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 30/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till medlem i stora utskottet.