Senast publicerat 11-06-2021 13:49

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.