Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
11
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:50