Senast publicerat 04-06-2021 17:34

Punkt i protokollet PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 66/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.