Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 19 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:50