Annan punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
2.5
Övriga meddelanden
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-33379
Bilaga 2.5A
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 
Sekrateraren läste upp ceremonimästarens inbjudan. (Bilaga 2.5A) 
Talman Maria Lohela
Jag ber att ledamöterna samlas framför Nationalbiblioteket i övermorgon söndag, på självständighetsdagen kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:50