Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 20 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:52