Senast publicerat 04-06-2021 17:32

Punkt i protokollet PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.