Senast publicerat 04-06-2021 17:40

Punkt i protokollet PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 24 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.12.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.