Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
3
Val av ledamöter i riksrätten
Val
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen är val av ledamöter i riksrätten. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande uppställda kandidater till ledamöter och suppleanter i riksrätten för mandatperioden 1.1.2016—31.12.2019: 
juris magister, riksdagsledamot
Markus
Lohi
cent
som suppleant vicehäradshövding
Mikko
Reina
juris magister, riksdagsledamot
Eeva-Maria
Maijala
cent
som suppleant juris kandidat
Seija
Turtiainen
juris doktor
Lasse
Lehtinen
som suppleant vicehäradshövding
Matti
Torvinen
vicehäradshövding, advokat
Sampsa
Kataja
som suppleant politices doktor, direktör
Teija
Tiilikainen
riksdagsledamot
Tuula
Haatainen
sd
som suppleant riksdagsledamot
Ilkka
Kantola
sd
Riksdagen valde ledamöter och suppleanter i riksrätten. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:50