Punkt i protokollet PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

6.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 9/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.12.2015. 

Under den allmänna debatten har Sari Tanus understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslaget i medborgarinitiativet läggs som grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Sari Tanus förslag som grund för behandlingen. Ett godkännande av förslaget till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 9 a § enligt reservationen.  

Förfaringssättet godkändes.  

Utskottets förslag "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 136 ja, 33 nej, 1 avstår; 29 frånvarande
 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Senast publicerat 05-05-2017 12:48