Punkt i protokollet
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
8
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 23.8.2016 14:50